Αποτελέσματα της θεραπείας

Αποτελέσματα της θεραπείας στο υποκατάστημα στην Κύπρο

Συνολικά κατά την περίοδο από τις 28.08.2014 μέχρι τις 04.12.2014 τον κύκλο θεραπείας πέρασαν 417 ασθενείς. Από τον συνολικό αριθμό ασθενών:

- Ασθενείς με PC – 315
- Ασθενείς με συνέπειες τοξικής και υποξικής εγκεφαλοπάθειας – 2
- Παιδιά της ηλικίας μέχρι 18 χρονών – 351
- Ασθενείς μεγαλύτεροι από 18 χρονών – 66

Σε 3,8 % ασθενών παρατηρούνταν οι δυστονικοί τύποι της εγκεφαλικής παράλυσης, σε 96,2 % – σπαστικοί. Ανάμεσα στους 3 σπαστικούς τύπους οι περισσότεροι ασθενείς πάσχουν από σπαστική δυσπληγία.

Η βαθύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων της θεραπείας με εκτίμηση βασικών ζωικών λειτουργιών των άρρωστων παιδιών διαπίστωσε τη θετική δυναμική σε όλα τα παιδιά, που πέρασαν τη θεραπεία.

- Η μείωση του μυϊκού τόνου παρατηρήθηκε στους 369 ασθενείς (88,5 %)
- Στους 48 ασθενείς (11,5 %) ο μυϊκός τόνος έχει τάση προς τη διευθέτηση.
- Στους 114 ασθενείς παρατηρήθηκε η αύξηση ενεργητικών και παθητικών κινήσεων στις αρθρώσεις, που αποτελούν 99,3 % από τον συνολικό αριθμό των ασθενών.

Η ποιότητα του περπατήματος τέτοιων παιδιών (με το στήριγμα ενός ή δύο χεριών, με βοηθητικά μέσα, κατά το αυτοτελές περπάτημα) βελτιώθηκε στους 178 ασθενούς (42,68 %), τα παιδιά άρχισαν να περπατάνε πιο βέβαια, να στηρίζονται περισσότερο στη φτέρνα κατά το περπάτημα, καλυτέρευσε η κορμοστασιά, αυξήθηκε το μάκρος του βήματος.

Ανάμεσα στις σημαντικές λειτουργίες, που τα παιδιά άρχισαν να εκτελούν για πρώτη φορά κατά τη θεραπεία, πρέπει να σημειωθούν:

- βελτιώθηκε ο έλεγχος του κεφαλιού – 11 ασθενείς
- άρχισε να μπουσουλάει – 1 ασθενής
- να κάθονται μόνοι τους – 4 ασθενείς
- να σηκώνονται και στέκονται – 11 ασθενείς
- να περπατάνε με βοηθητικά μέσα – 2 ασθενείς
- να περπατάνε χωρίς βοήθεια – 6 ασθενείς

Σημαντική είναι η βελτίωση σε άρρωστα παιδιά της κινητικής λειτουργίας της παλάμης και της ικανότητας στην αυτοεξυπηρέτηση, που παρατηρήθηκαν σε 44,6 % παιδιών μετά τη θεραπεία – τεντώθηκαν τα δάχτυλα, σφιγμένα στη πυγμή, βελτιώθηκε το κράτημα των αντικειμένων, οι ασθενείς άρχισαν να κρατάνε μόνοι τους φλιτζάνια, κουτάλια, μολύβια, ποτήρια, άρχισαν να χρησιμοποιούν κουτάλι και πιρούνι, βελτιώθηκαν οι ικανότητες στην ζωγραφική, γράψιμο, ντύσιμο.

Οι βελτιώσεις αφορούν όχι μόνο την κινητική, αλλά και την ψυχοσωματική και γλωσσική λειτουργία. Τέτοιες βελτιώσεις παρατηρήθηκαν σε 38, 6 % ασθενών.

τα παιδιά έγιναν πιο προσεκτικά, ήσυχα, συγκεντρωμένα, άρχισαν περισσότερο να καταλαβαίνουν και να ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, έγιναν πιο κοινωνικά σε παιδικές ομάδες.

καλυτέρευσε η προφορά, εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιο, άρχισαν να μιλάνε με προτάσεις

Παρατηρήθηκε η βελτίωση της νευροφυτικής λειτουργίας, ιδιαιτέρως η μείωση της έκκρισης σιέλου, η βελτίωση της παροχής αίματος, η βελτίωση ύπνου.

Μόνο στους 18 ασθενείς παρατηρήθηκε η μικρή θετική δυναμική, δηλαδή η μείωση του μυϊκού τόνου και η αύξηση των ενεργητικών και παθητικών κινήσεων.tel: +357 253-13-338   +357 99-80-51-51

Akropoleos 29, 7101 Aradhippou, Larnaca
office@icmr.eu