Θεραπεία

Τα παιδιά με την εγκεφαλική παράλυση αποτελούν ανόμοια κλινική ομάδα, που διαφέρει σημαντικά κατά το επίπεδο της κινητικότητας, ψυχικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Επειδή κάθε ασθενής θεωρείται μοναδικός, δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένας γενικός τρόπος της αποκατάστασης. Είναι απαραίτητο να ενώνονται διάφορες μορφές και μέθοδοι ιατρικής αποκατάστασης (τυπικές και μη τυπικές) με διορθωτική ψυχολογική παιδαγωγική εργασία.

Η θεραπεία δεν πρέπει να έχει μόνο μία κατεύθυνση. Δυστυχώς η εφαρμογή μόνο των τυπικών μεθόδων φυσικής θεραπείας δεν συμβάλλει στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων σε όλες τις περιπτώσεις. Μόνο η ένωση πολύπλευρων θεραπευτικών επιρροών διάφορων τρόπων μπορεί να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μία από αυτές τις πολύπλευρες μεθόδους της αποκατάστασης ασθενών με παιδική εγκεφαλική παράλυση είναι το Σύστημα εντατικής νευροφυσιολογικής αποκατάστασης (ΣΕΝΑ), επίσης γνωστή με το όνομα του δημιουργού του ως μέθοδος του Κοζιάβκιν.

Μέθοδος του Κοζιάβκιν (Σύστημα εντατικής νευροφυσιολογικής αποκατάστασης ΣΕΝΑ) είναι αποτελεσματική τεχνολογία της θεραπείας ασθενών με παιδική εγκεφαλική παράλυση, οστεοχόνδρωση, συνέπειες των τραυμάτων και οργανικής προσβολής του νευρικού συστήματος.

Το κύριο συστατικό της μεθοδολογίας είναι βιομηχανική διόρθωση της σπονδυλικής στήλης και των μεγάλων αρθρώσεων σε συνδυασμό με σύνολο θεραπευτικών μέσων:

ρεφλεξοθεραπεία, θεραπευτική γυμναστική, σύστημα του μασάζ, ρυθμική γυμναστική, μηχανοθεραπεία και μελισσοθεραπεία. Για το σχηματισμό του σωστού στερεότυπου των κινήσεων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα βιοδυναμικής διόρθωσης των κινήσεων, που εκπονήθηκε από μας, με την εφαρμογή του κουστουμιού «Σπιράλ».

Μέσω της διέγερσης της επανορθωτικής ικανότητας του παιδικού οργανισμού και της ενεργοποίησης της πλαστικότητας του εγκεφάλου αυτό το σύστημα δημιουργεί στον οργανισμό ενός παιδιού μια καινούρια λειτουργική κατάσταση που ανοίγει ικανότητες για την πιο γρήγορη μοτορική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού.

Οι πολύπλευρες θεραπευτικές επιδράσεις αυτής της μεθόδου, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν η μία την άλλη, ορίζουν την επίτευξη του κύριου στόχου της αποκατάστασης – την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε, ότι αυτό σύστημα δεν είναι εκλογική σε σχέση με τις υπάρχουσες μεθόδους της αποκατάστασης, αυτό μόνο συμπληρώνει και ουσιαστικά μεγαλώνει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των υπαρχόντων τρόπων της αποκαταστατικής θεραπείας. Η δημιουργημένη κατά την εφαρμογή του ΣΕΝΑ καινούρια λειτουργική κατάσταση στο φόντο της ρύθμισης του μυϊκού τόνου, της αποκατάστασης της κινητικότητας των αρθρώσεων, της βελτίωσης τροφικής και κυκλοφορίας του αίματος δίνει κατ’ αρχήν καινούργιες δυνατότητες για την ανάπτυξη ενός παιδιού και αυξάνει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής άλλων μεθόδων αποκατάστασης.

Η μέθοδος του Κοζίάβκιν δημιουργήθηκε στην Ουκρανία πριν περισσότερο από 20 χρόνια και από τότε περισσότερο από 40 χιλιάδες ασθενείς από 63 χώρες του κόσμου πέρασαν κύκλο θεραπείας σύμφωνα με αυτό το σύστημα.

Περισσότερο από τις 50 οικογένειες από τις ΗΠΑ επίσης έχουν έρθει στην Ουκρανία πολλές φορές και επιτυχώς πέρασαν τον κύκλο εντατικής νευροαποκατάστασης. Ακόμα το 1993 αυτό το σύστημα αποκατάστασης αναγνωρίστηκε στην Ουκρανία σε επίσημο επίπεδο και χάρη στην αποτελεσματικότητά του απέκτησε μεγάλο διεθνές κύρος. Στην εγκυκλοπαιδική έκδοση στην παιδική ορθοπεδική υπό την επιμέλεια του Γερμανού καθηγητή Νίγιεταρντ ακόμα το 1997 η μεθοδολογία του Κοζιάβκιν συμπεριλήφθηκε σε τέσσερις από τις πιο αποτελεσματικές συντηρητικές μεθοδολογίες αποκατάστασης των ασθενών με PC.

Η στατιστική ανάλυση των ιατρικών στοιχείων των 12256 ασθενών, που πέρασαν τον κύκλο αποκατάστασης με την μέθοδο του Κοζιάβκιν, επιβεβαίωσε την υψηλή αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος.

Η ρύθμιση του μυϊκού τόνου παρατηρήθηκε σε 94 % των ασθενών, οι ικανότητες ελέγχου του κεφαλιού σε ξαπλωμένη κατάσταση σε 75 % των ασθενών, 62 % των ασθενών που δεν μπορούσαν πριν να κάθονται, το έκαναν, αυτοτελώς άρχισαν να περπατάνε 19 % των ασθενών, που δεν έχουν περπατήσει πριν, και 87 % των ασθενών μετά τον κύκλο αποκατάστασης μπόρεσαν να τεντώσουν την σφιγμένη σε πυγμή παλάμη.

Η αποκατάσταση με την μέθοδο του Κοζιάβκιν γίνεται στο Λβιβ και στο Τρουσκαβέτς της Ουκρανίας. Το 2003 εκτός από το Κέντρο αποκατάστασης «Ελίτα» στο Ινστιτούτο προβλημάτων της ιατρικής αποκατάστασης στο Τρουσκαβέτς έγιναν τα εγκαίνια της Διεθνούς Κλινικής αποκαταστατικής θεραπείας, κατά την οικοδομή της οποίας λήφθηκαν υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ασθενών που πάσχουν από την παιδική εγκεφαλική παράλυση.

Ακόμα το 1993 αυτό το σύστημα αποκατάστασης αναγνωρίστηκε στην Ουκρανία σε επίσημο επίπεδο και χάρη στην αποτελεσματικότητά του απέκτησε μεγάλο διεθνές κύρος. Στην εγκυκλοπαιδική έκδοση στην παιδική ορθοπεδική υπό την επιμέλεια του Γερμανού καθηγητή Νίγιεταρντ ακόμα το 1997 η μεθοδολογία του Κοζιάβκιν συμπεριλήφθηκε σε τέσσερις από τις πιο αποτελεσματικές συντηρητικές μεθοδολογίες αποκατάστασης των ασθενών με PC.tel: +357 253-13-338   +357 99-80-51-51

Akropoleos 29, 7101 Aradhippou, Larnaca
office@icmr.eu